logo sele tree

АСАНСЬОР, КОЙТО ИЗПОЛЗВА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДА ПЕСТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Начало Информация За фирмата Контакти

ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО СПЕСТЯВАНЕ


схема на патентована технология за енергийно спестяване Sele Tree

КАК РАБОТИ КОНТРОЛНАТА СИСТЕМА?


Патентованото „интелигентно” устройство осигурява оптимално управление на наличните енергийни ресурси, без да претоварва основната мрежа и като предпазва зарядните батерии от преждевременно изхабяване в следствие на прекалена употреба. Системата е проектирана да извлича максимално до 3 kW от основната мрежа, еквивалентно на мощностите. При включване на асансьора регулаторът сравнява (в реално време) необходимата за работа мощност с наличната такава и обезпечава разликата с помощта на система от батерии, които могат да бъдат презареждани от основното електричество или от фотоволтаични панели.


обратно в начало на страницата

ВИНАГИ ГАРАНТИРАНА ЕФИКАСНОСТ


Зарядните батерии се зареждат индивидуално. Поради тази причина ако някоя от батериите е в неизправност или повредена, тя няма да повлияе на нормалната работа на асансьора. При спиране на тока, батериите гарантират захранване за поне 80 пътувания при среден товар.


ИНТЕГРАЦИЯ С ВЪЗОБНОВИМИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ


Ако сградата е оборудвана с фотоволтаична система, енергията, необходима за асансьора може да бъде взета от нея. При липса на такава система, СЕЛЕ доставя отделен панел от около 1 кв.м за 240 W, достатъчен да зареди батериите.


МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ ЗА СВЪРЗВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ


Комбинацията от еднофазово 220 волтово захранване и внедрената енергоспестяваща система предполага значително ограничаване на разходите.


ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ПРИ НУЛЕВИ РАЗХОДИ


Патентованата „интелигентна” система определя свободно и постоянно снабдяване от фотоволтаични панели. В случай на недостатъчно слънчева енергия, функционирането на уредбата е гарантирано от основното електричество.


ПРОЕКТИРАН ДА ИЗМЕРВА ЕНЕРГИЕН МИКС


Възможността за променливо захранване от основното електричество и фотоволтаични панели позволява идентифицирането на оптималния енергиен микс конкретно за всяка сграда.


асансьори в хармония с природата

СИГУРНОСТ ДОРИ И ПРИ СПИРАНЕ НА ТОКА


Допълнителните батерии осигуряват работата на асансьора дори и при продължително спиране на тока, като по този начин възможността за засядане на пътници се елиминра.


ОПТИМАЛНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО


Не се изисква отделно машинно помещение, тъй като машинното оборудване е монтирано в предната част на шахтата.


СТРУКТУРНА И АРХИТЕКТУРНА ПОДВИЖНОСТ


Благодарение на разнообразните характеристики на асансьора всякакви структурни и/или архитектурни ограничения могат да бъдат преодолени.


ОТЛИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ


Производството на продукта в различни размери позволява инсталирането му дори в много малки шахти, във вече съществуващи сгради или при подмяната на стари асансьорни уредби.


ЗАВЪРШЕНА ВИЗИЯ


Конфигурацията от двигателна система с рамка тип „раница”и липсата на масло в шахтата ги прави идеални за панорамни приложения: поне два от кабинните панели могат да бъдат изцяло изработени от стъкло. Също така са подходящи за вече построени сгради и/или сгради с нетипична конструкция, в която стандартна асансьорна уредба не може да бъде монтирана.

обратно в начало на страницата